Till förstasidan
LÄNKAR

Skogsgården Hajdeswww.hajdes.se
Visby Glasblåseri drivs i samarbete med Skogsgården Hajdes, på Gotland.
Skogsgården erbjuder boende och daglig verksamhet för människor med särskilda behov av hjälp och stöd, i en socialterapeutisk inriktning med den antroposofiska livssynen som grund.
I glashyttan erbjuds arbete för två personer med dessa speciella stödbehov.

Mårten Medbo • www.medbo.com


Visby Glasblåseri • Mellangatan 56 • 621 56 Visby • Tel 0498-24 78 50